Kategori: Tester

Personlighetstest

Utåtriktad Planläggande Konkret Tänkare I grafen nedan kan du se, hur du är placerad i de fyra centrala personlighetsdimensionerna. Ju närmare ändpunkterna du är, desto mer uttalade är dina karaktärsdrag   | Inåtvänd Utåtriktad Planläggande Upplevande Konkret Abstrakt Tänkare Känslostyrd SÅDAN ÄR DU: Du är mycket intresserad av, vad som pågår i din omgivning. Du gillar att prata med andra (nästan oberoende om vad det handlar om) och att vara med, där ”det sker”. Du gillar att ha struktur och ordning i ditt liv. Du använder troligtvis din kalender flitigt för att hålla koll på de saker du skall komma …

Fortsätt läsa

Min favorit färg

What color is your soul painted? Pink Your soul is painted the color pink, which embodies the characteristics of love, friendship, compassion, femininity, relaxation, ability to overcome evil, honor, morality, general success, gratitude, appreciation, admiration, sympathy, health, and marriage. Pink falls under the element of Air, and is symbolic of gentle emotions and of emotional unions. Click Here to Take This Quiz

Sådan är jag, personlighetstest

SÅDAN ÄR DU: Du finner din energi i den inre världen och gillar att tänka på saker (utan att nödvändigtvis tala om dem). Du anstränger dig att förstå andra människor. Du gillar att ha struktur och ordning i ditt liv. Du använder troligtvis din kalender flitigt för att hålla koll på de saker du skall komma ihåg. Du fattar snabbt beslut – även när det gäller din värdering av andra människor. Därför kan din omgivning uppfatta dig som lite dominant emellanåt. Du är detaljorienterad och sannolikt en praktisk person, som är intresserad av att ta reda på HUR saker fungerar. …

Fortsätt läsa