Från kloka citat

I samma stund som du accepterar dig själv blir du vacker.

~ Osho

Hämtat från Kloka Citat på Twitter.

Share