Internationella kvinnodagen

1024px-Frauentag_1914_Heraus_mit_dem_FrauenwahlrechtBy Karl Maria Stadler (Scan from an old book) [Public domain], via Wikimedia Commons

Idag är det internationella kvinnodagen och jag vill skänka en tanke till alla kvinnor i den här världen som står ut med goda och mindre goda män. Egentligen är det här ett uppmärksammande av mänskliga rättigheter. Den svenska kvinnokampen har en lång historia. Ett kort axplock visar att världen har långt kvar till ett samhälle där alla människors rättigheter och förutsättningar tas till vara.

Allmän och lika arvsrätt införs 1845. Allmän och lika rösträtt 1919 och det första valet som kvinnor tillåts delta i valen hålls 1921, samma år som kvinnor tilläts vara myndiga i vuxen ålder (21).

1965 kriminaliseras våldtäkt inom äktenskapet i Sverige. En gift man hade alltså rätt att kräva sex av sin fru så sent som 1965. Kvinnomisshandel hamnar under allmänt åtal 1982.

Kampen för jämställdhet fick framgångar med jämställdhetslagen som innefattar förbud om sexuella trakasserier på arbetsplatser som infördes så sent som 1991. 1998 förbjuds könsstympning och 1999 förbjuds köp av sexuella tjänster.

Än idag har vi en lång väg kvar till en jämställd värld. En värld där män inte ges möjligheter för att de har rätt kön, utan för att de konkurrerar på samma villkor som alla andra.

Kampen för rättvisa innefattar alla samtidigt. Idag när vi uppmärksammar kvinnorörelsen, som då och nu, fortsätter att sträva mot ett samhälle där ingen behöva oroa sig för hur mycket sämre de rättigheter eller möjligheter de får beroende av vem de är född som, förtjänar att få all den uppmärksamhet den kan få. Feminismen kan aldrig ges för lite utrymme för det är precis det vi som feminismen motarbetar, osynliggörande av kvinnor.

Tack alla fina och underbara kvinnor och flickor som står ut i det tysta. Du kämpar fastän inte alla ser det. Idag tänker vi alla extra mycket på hur just jag och du kan arbeta för ett jämlikt samhälle där alla får plats. Det måste vi alla göra.


Ur kvinnorörelsens historia kan följande, för den svenska kvinnan viktiga årtal nämnas:

1845 införs lika arvsrätt för män och kvinnor,
1846 och 1864 års näringsfrihetsreformer blir av stor betydelse för kvinnor,
1856 Fredrika Bremers feministiska idéroman Hertha ges ut,
1858 medges myndighet för ogifta kvinnor över 25 år efter ansökan hos domstol,
1862 införs kommunal rösträtt för kvinnor över 21 år med inkomst över 400 riksdaler per år (få kvinnor hade egen inkomst vid denna tid),
1863 införs generell myndighet för ogifta kvinnor över 25 år,
1868 Tidskrift för hemmet, Sveriges och Nordens första kvinnotidskrift startas,
1870 erhåller kvinnor rätt att avlägga studentexamen,
1873 ges kvinnor rätt att avlägga vissa akademiska examina,
1873 Föreningen för gift kvinnas äganderätt bildas.
1884 sänks myndighetsåldern för ogifta kvinnor från 25 till 21 år,
1884 Fredrika Bremer-förbundet, Sveriges första organiserade kvinnoförbund bildas.
1886 Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund.
1892 Stockholms allmänna kvinnoklubb bildas och uppgår samma år i Socialdemokratiska arbetarpartiet.
1909 blir kvinnor valbara till kommunala organ,
1919 och 1921 får kvinnor politisk rösträtt och valbarhet till Sveriges riksdag,
1921 medges myndighet för gift kvinna över 21 år,
1925 Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad invigs.
1925 ges kvinnan samma rätt som mannen till statliga ämbeten (med vissa undantag),
1938 blir preventivmedel tillåtna och moderskapspenning för alla införs,
1939 införs förbud mot att avskeda kvinnor på grund av trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning,
1950 blir båda föräldrarna förmyndare för minderåriga barn ino äktenskapet,
1958 erhåller kvinnor rätt att prästvigas,
1961 Eva Mobergs essä ”Kvinnans villkorliga frigivning” publiceras.
1964 godkänns P-piller i Sverige,
1965 kriminaliseras våldtäkt inom äktenskapet i Sverige.
1968 Grupp 8 bildas.
1971 införs särbeskattning mellan makar,
1975 införs rätt till fri abort t. o. m. den 12 havandeskapsveckan,
1982 faller kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal,
1984 bildas ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige,
1988 införs lag om besöksförbud,
1991 införs ny jämställdhetslag med bl. a. förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen,
1994 Det feministiska nätverket Stödstrumporna bildas.
1996 Nina Björks bok ”Under det rosa täcket” ges ut.
1998 införs lag om förbud mot könsstympning av kvinnor,
1999 införs förbud mot köp av sexuella tjänster.
2005 Partiet Feministiskt initiativ bildas.

Share