Kan du inte blogga via WordPress appen?

Då kan det vara så att din värd/host har blockerat åtkomst till filen xmlrpc.php, som gör att du inte kan använda den. (De har förmodligen blockerat detta pga att det är många attacker mot denna fil.)

För att kringgå detta så finns det ett plugin som heter Rename XMLRPC.

  1. Börja med att ladda ned pluginet till din dator. https://wordpress.org/plugins/rename-xml-rpc/
  2. Använd ett ftp program till att hämta upp och döpa om filen xmlrpc.php, exempelvis till xmlrpc_wp.php.
  3. Öppna upp plugin filen rename-xml-rpc.php och på rad 14 ändra texten xmlrpc2.php till det namn du döpte om filen xmlrpc.php till.Skärmklipp
  4. Ladda upp filen rename-xml-rpc.php till wp-content/plugins.
  5. Aktivera sedan pluginet
  6. Sen plockar du bort din wordpress installation i wordpress appen och installera om den så ska det fungera.
Share