Persondatorer, kursvecka 10

Att göra kursvecka 10

 • Gör övning 1: En första Date med DOS-språket
 • Närvarouppgift 10 (Görs på onsdag den 16/12)

Idag så har jag hållt på med DOS-språket. Jag tycker att det är roligt att hålla på med DOS, det får mig att minnas när jag gick i högstadiet, alltstå 1993. Första gången jag kom i kontakt med en dator. Då fick man skriva in DOS kommandon för att ens kunna öppna några program.

[inspic=238,,,0]

[inspic=237,,,0]

Några kommandon i DOS

 • DIR Ger en lista på skärmen med filer som finns i katalogen som du befinner dig i.
 • CLS Rensar skärmen.
 • CD Byter kataloger.
 • MD Skapar katalog.
 • RD Tar bort katalog.
 • EDIT DOS text-editor. Ungefär som Anteckningar i Windows.
 • COPY Kopierar filer.
 • DEL Tar bort filer.
 • REN Ändrar namn på filer.

[inspic=239,,,0]

Share