Tweet from Mittpunkt

Vi är inte våra tankar. Vi är fria, fria att se saker annorlunda.
~ Helen Schucman

https://twitter.com/mittpunkt/status/456017528326602752

Shared via Plume
http://bit.ly/GetPlume

– Skrivet med min Samsung Galaxy Note 3 via appen WordPress. android-liten

Share