Twitter Plugin till Firefox

Jag har hittat ett bra plugin till firefox. Nämligen Twitterfox. Det blir som en popup när någon utav sina vänner uppdaterar sin twitter.

Här kan du hämta hem pluginet.

Share