Uppgift 1

Nu har jag fått feedback på uppgift 1 i kursen Informatik A, IT grundkurs

Se bilderna nedanför.

 

 

Man är lite glad. Fick betyget G, man kunde få betygen U (underkänd) eller G (godkänd).

Share